De actuele versie van de beslisboom is van 14 juli 2021