Stappenplan: je wilt gastouder worden

Om gastouder te kunnen zijn, moet er aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Hieronder lees je wat er bij komt kijken om gastouder te worden en wat Gastouderbureau Lola hierin voor je kan betekenen.

STAP-budget

Voor alle personen die een opleiding tot gastouder zouden willen doen en voor alle gastouders die zich willen blijven ontwikkelen: Vanaf 1 maart 2022 kun je een budget van €1.000,- per jaar aanvragen voor opleiding en ontwikkeling. Deze vergoeding heet STAP-budget. STAP staat voor STimulering ArbeidsmarktPositie. Dit budget vervangt de huidige belastingaftrek voor studiekosten bij de inkomstenbelasting. Per 1 januari 2022 zijn studiekosten en andere scholingsuitgaven dus NIET meer aftrekbaar. Aftrekbare opleidingskosten die je in 2021 betaalt, mag je nog aftrekken in je aangifte inkomstenbelasting 2021. Opleidingskosten die je in 2022 of later betaalt, zijn niet meer aftrekbaar.
Dus ben jij werkzoekend of werkend en toe aan een nieuwe (vervolg)stap? Dan kun je vanaf maart 2022 gebruik maken van het STAP-budget!

Kijk voor alle informatie op de website van de Rijksoverheid.

Gestelde eisen aan een gastouder

Een gastouder:

 • Heeft de minimale leeftijd van 18 jaar;
 • Beheerst de Nederlandse taal;
 • Is in het bezit van een geldig diploma;
 • Is in het bezit van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en schrijft zich in in het personenregister. (meer over VOG)
 • Is in bezit van het Eerste Hulp aan Kinderen (EHaK) diploma en volgt hiervoor herhalingscursussen;
 • Neemt deel aan een intakegesprek, kennismakingsgesprek en evaluatiegesprekken;
 • Is bereid deel te nemen aan cursussen op het gebied van deskundigheidsbevordering en informatieve bijeenkomsten van het Gastouderbureau;
 • Is flexibel en kan afspraken nakomen;
 • Heeft respect voor de privacy van de kinderen en de ouders;
 • Werkt volgens het pedagogische beleidsplan van het Gastouderbureau, hierbij staan de persoonlijke en sociale competenties van ieder kind centraal evenals socialisatie, het spelen met andere kinderen,en bewaak je de veiligheid;
 • Werkt volgens een dagritme;
 • Biedt opvang dat altijd in het teken van de drie R’s staat: Rust, Regelmaat en Reinheid;
 • Wordt jaarlijkse geïnspecteerd door de GGD, het inspectierapport is openbaar.

Eisen aan de woning
Naast dat er aan jou als gastouder eisen worden gesteld, zijn er ook eisen ten aanzien van het huis:

 • De woning is kindvriendelijk, veilig en schoon;
 • Je staat er voor open dat wij dit samen met je bekijken en bespreken dit met behulp van een RI (Risico Inventarisatie), dit is een lijst die we samen met jou puntsgewijs doorlopen;
 • Het huis van de Gastouder beschikt over voldoende speel- en slaapruimte voor de kinderen;
 • Je bent in het bezit van een risico-inventarisatie. Alle ruimten waar kinderen kunnen komen, voldoen aan veiligheids- en gezondheidseisen;
 • De woning is 100% rookvrij, ook buiten de opvanguren;
 • Het bespreken van eventuele aanwezige huisdieren.

Gastouderbureau Lola meldt je aan bij de gemeente waar je woont

De volgende documenten worden opgestuurd naar de gemeente:

 • Het diploma;
 • Een kopie van uw ID-kaart of paspoort;
 • VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) van de gastouder en alle volwassen huisgenoten of structureel aanwezige personen;
 • Het certificaat Eerste Hulp aan Kinderen (EHAK).

Als de inschrijving is afgerond, komt de GGD langs en voert een controle uit in je huis. Zij inspecteren onder andere de veiligheid, de hygiëne, de ruimten en de aanwezige formulieren. Geen zorgen, want van te voren doen wij samen met jou deze check in je woning en zorgen wij er gezamenlijk voor dat je goed bent voorbereid op het bezoek van de GGD.

Ben je goed bevonden, dan gaat de gemeente over tot registratie in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Je krijgt een LRK registratienummer en je kunt starten met de opvang.

Aanmelden!

Heb je interesse om gastouder te worden? Bel of mail ons. In een gesprek kan veel duidelijk worden.