Klachtenprocedure

Persoonlijk bespreken
Vanzelfsprekend bespreek je een vraag of klacht eerst met de direct betrokkene. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing dan horen wij dat graag. Wij gaan dan samen bekijken hoe we dit op kunnen lossen. Meestal is dat voldoende en wordt er een oplossing gevonden. Indien we er samen niet goed uitkomen, kun je voor informatie, advies of bemiddeling de externe klachtenbehandeling overwegen. Hier vind u ons interne klachtenreglement.

Externe klachtenbehandeling
Ben je niet tevreden over de afhandeling van jouw klacht via de interne klachtenprocedure, dan kun je jouw vraag of klacht voorleggen aan het onafhankelijke Klachtenloket Kinderopvang. Een medewerker van het Klachtenloket zal jouw klacht met informatie, gericht advies, bemiddeling of mediation proberen op te lossen. Je kunt ook een klacht indienen bij de externe en onafhankelijke Geschillencommissie Kinderopvang. Jouw klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige deskundige commissie beoordeelt jouw geschil en je ontvangt een bindende uitspraak. Dat betekent dat beide partijen de uitspraak moeten nakomen en dat hoger beroep tegen de uitspraak niet meer mogelijk is. Meer informatie hierover vind je op: Geschillencommissie Kinderopvang.