Over de VOG

De gastouder en alle volwassenen die op het opvangadres wonen of structureel (minimaal 0,5 uur per 3 maanden) aanwezig zijn tijdens de opvanguren, worden door het aanvragen van een VOG door Justis (Justitie) gescreend op strafbare feiten met kinderen. Het is een continue screeningsproces. Dit houdt in dat mocht er een strafbaar feit plaatsvinden na de aanvraag van de VOG, er melding van wordt gemaakt.

Personenregister Kinderopvang
Voorheen werden alleen de gastouders en medewerkers in de kinderopvang die in het bezit waren van een Verklaring Omtrent het Gedrag meegenomen in een continue screening. Sinds 1 maart 2018 is dit aangepast en is het verplicht om naast een geldigde VOG, ook als gastouder of betrokkene ingeschreven te staan in het Personenregister Kinderopvang. Het personenregister is een register waarin iedereen die werkzaam is (of wil zijn) in de kinderopvang, zich moet inschrijven. Iedereen die is ingeschreven in het register, wordt continu gescreend met als doel hiermee de kinderopvang veiliger te maken. Continue screening betekent dat er dagelijks wordt gekeken of mensen die werken in de kinderopvang nieuwe strafrechtelijke gegevens in het Justitieel Documentatie Systeem op hun naam hebben staan. Als blijkt dat een persoon werkzaam in de kinderopvang een bedreiging vormt voor een veilige omgeving voor kinderen, gaat er via de GGD een signaal naar het Gastouderbureau.

Als je niet ingeschreven bent in het Personenregister, mag je ook geen kinderen opvangen.

Een VOG mag niet ouder dan 2 maanden zijn voordat u start met de opvang. Van te voren aanvragen doen wij om deze reden niet. Deze VOG(‘s) vallen onder een continue screeningsproces.